FANDOMКащевська Софія Ігорівна народилася 10 березня 1982 р.н. в м. Тернопіль. Мати- лікар сімейної медицини, м. Львів. Проживає в с. Лисиничі. Закінчила Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького у 2004 році. Після закінчення університету 2004–2005 р.р. навчалась в інтернатурі на базі ІКЛ м. Львова. В січні 2006 року, після проходження відповідних курсів, зарахована на посаду лікар— інфекціоніста дитячого Новояворівської районної лікарні № 1. З липня 2006 року працювала в кабінеті інфекційних захворювань 5-ої комунальної міської клінічної поліклініки лікарем — інфекцоіністом, та з березня 2009 року працює в ІІІ- му відділенні КЗЛОР «ЛОІКЛ». За час роботи проявила себе кваліфікованим, грамотним лікарем, відповідальним керівником. До роботи відноситься добросовісно, має добру теоретичну підготовку, постійно працює над підвищенням свого професійного рівня.Має свої методики лікування. Володіє всіма інструментальними методами обстеження і лікування хворих. Кількість вилікуваних більше тисячі. Працює з лікарями інших спеціальностей та санітарно-епідеміологічною службою.

Науковий доробок Редагувати

Автор наукових і навчальних методичних праць .

  • Ясінський М. Ф., Кащевська С. І., Ясінська Л. М. Інформаційні технології в роботі медичного психолога. Університет «ЛЬВІВСЬКИЙ СТАВРОПІГІОН» Львів 2004 р., 20с.
  • Лазар І.Г., Кащевська С.І. Ґендерна політика та інформаційний менеджмент в охороні здоров'я України// Внутрішня політика держави: сутність, принципи, методологія: Матеріали щорічної наук. – практ. конф. за міжнар. участю (27 січня 2005 р.): У 2 ч. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. – Ч. 2. – С. 177- 180.
  • Н.Б. Позднякова, С.І. Кащевська, Ю.Є. Махун. Сучасні проблеми імунопрофілактики інфекційних захворювань. Журнал Практична медицина . - Львів. - ISSN 5-7763-2349-5.2007г. ХIV № 2
  • Карпук В. І., Кащевська С. І., Огірко І. В. Сучасні можливості дистанційного навчання слухачів.Матеріали щорічної наук. – практ. конф. за міжнар. участю : Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007. – С. 170- 180.
  • Кащевська С. І. Валеометрія та духовні засади дорового способу життя.Материалы III Международной научно-практической конференции. ВАЛЕОЛОГИЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ .2005 г. Том 1.
  • Ясінський М. Ф., Кащевська С. І., Ясінська Л. М., Ковалишин В. В. Оптичні і оптико-електронні методи реєстрації рухів спортсменів // Фізична культура і спорт: проблеми, дослідження, пропозиції: Матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф.. – Дніпропетровськ, 2005. – Т. 65. – С. 54-57.
  • Ogirko I., Furtak I., Hrytsko R., Kaschevska S. INFORMATIZATION OF MODERN SOCIETY AND HEALTHCARE

SYSTEM: STATE, PROBLEMS,PROSPECTS // Південноукраїнський медичний науковий журнал. Науковий журнал # 14 (14) травень ,2016. – Одеса, 2016.- С.119-126. Southern Medical Journal. Scientific journal # 14 (14) . 2016 - Odessa, 2016.- S.119-126.

*Огірко I.B.,ОгіркоО.І.,КащевськаС.І.Інформаційні технології  та інформаційне забезпечення фізичної культури та спорту. Збірник «ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ». ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА. Збірник_ІІІ_науково-практичного семінару "Іноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді" 15-16 грудня 2016 р. C.90-93. https://www.academia.edu/Bookmarks.

*Огірко І., Кащевська С. Дольова участь - методи та формула управління змінами.Зб «Українсько -польський симпозіум Громадське здоров’я та реабілітація – ІМПАКТ 2017 Трускавець 21.09.2017-23.09.2017. Львівський Національний Медичний Університет імені Данила Галицького-  Польське Товариство Соціальної Медицини та Громадського Здоров’я. С.31.

Джерела Редагувати